Penthouse Opal Tower - Q.Bình Thạnh - HCM - 3D

  • Thiết kế  : APS Concept 
  • Địa điểm : 92 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Bình Thạnh - TP.HCM
  • Diện tích : 439 m2 
  • Năm hoàn thành : 2024