8 x 20m NMH House - HCM - 3D

* Thiết kế : APS Concept

* Địa điểm : Quận Tân Bình - HCM

* Diện tích : 614 m2

* Năm hoàn thành : 2022