House - HCM - 3D

  • Thiết kế : APS Concept
  • Địa điểm : Phường Bình An – Quận 2 – TP.HCM
  • Diện tích sàn : 745.8 m2
  • Năm hoàn thành : Đang thiết kế