House - Quảng Trị - 3D

  • Thiết kế : APS Concept
  • Địa điểm : Đông Hà – Quảng  Trị
  • Diện tích sàn : 420 m2
  • Năm hoàn thành : 2017