KR House - Tp.Thủ Đức - HCM - Hình ảnh thực tế

* Thiết kế thi công : APS Concept

* Địa điểm : Tp.Thủ Đức - HCM

* Diện tích xây dựng : 116 m2

* Diện tích sử dụng: 345 m2

* Năm hoàn thành : 2023

* Đăng trên tạp chí: Archello   -   Architizer