Villa Bên Hồ - Mơ Stay - Đà Lạt - 3D

* Thiết kế - thi công : APS Concept & partner

* Địa điểm : Rừng thông mơ – Đà Lạt

* Diện tích : 560 m2

* Năm hoàn thành : 2021