Lẩu Nấm - HCM - 3D

  • Thiết kế: APS Concept
  • Địa điểm : Đường Song Hành -  Phường An Phú – Quận 2 – TP.HCM
  • Diện tích : 276 m2
  • Năm hoàn thành : 2017