Pandora Sky Lougne - HCM - 3D

  • Thiết kế và thi công : APS Concept
  • Địa điểm : Tầng 14 - Bùi Thị Xuân  - Q1 - HCM* Diện tích : 276 m2
  • Năm hoàn thành : 2014