Berjaya Office - HCM - 3D

  • Thiết kế: APS Concept
  • Địa điểm : LIM 1 Tower  Tôn Đức Thắng – Quận 1 – TP.HCM
  • Diện tích : 600 m2
  • Năm hoàn thành : 2014