Hoalam Office - HCM - 3D

  • Thiết kế: APS Concept
  • Địa điểm : LIM 2  Tower  Võ Văn Tần – Quận 3 – TP.HCM
  • Diện tích : 700 m2
  • Năm hoàn thành : 2015