Minh Hưng Land Office - HCM - 3D

  • Thiết kế và thi công : APS Concept
  • Địa điểm : Tôn Thất Tùng – Quận 1 - HCM
  • Diện tích : 200 m2
  • Năm hoàn thành :  2015