XPR Office - HCM - 3D

  • Thiết kế và thi công : APS Concept
  • Địa điểm : Đông Du – Quận 1 – TP.HCM
  • Diện tích : 250 m2
  • Năm hoàn thành : 2016